POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

W sprawach egzekucyjnych Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne polegające w szczególności na reprezentacji zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika, a także sporządzaniu wszelkich pism związanych z tym postępowaniem. Usługi świadczone przez Naszą Kancelarię odnoszą się m. in. do takich zagadnień jak:

  • wniosek o wszczęcie egzekucji (egzekucja z nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, z rachunku bankowego, z wynagrodzenia za pracę, egzekucja świadczeń alimentacyjnych),
  • wniosek o umorzenie egzekucji,
  • skarga na czynności komornika,
  • zażalenie na postanowienia sądu w postępowaniu egzekucyjnym,
  • powództwo przeciwegzekucyjne,
  • powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji.

Kancelaria świadczy ponadto szerokie doradztwo prawne związane z egzekucją należności i postępowaniem egzekucyjnym.


O KANCELARII

Założycielem Kancelarii Adwokackiej jest Adwokat Wojciech Wojciechowski.  Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Wojciechowski mieści się w Bartoszycach i w Ostródzie, jednakże podejmujemy się udzielania pomocy prawnej na terenie całego kraju w zależności od indywidualnych potrzeb klientów, w szczególności na terenie Olsztyna.

DLACZEGO ADWOKAT W. WOJCIECHOWSKI?

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz ciągle pogłębianej wiedzy Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie. Każde zagadnienie prawne analizowane jest bardzo szczegółowo, co sprawia, że udzielana pomoc prawna charakteryzuje się najwyższą jakością, starannością i profesjonalizmem.

 

 

ZAKRES USŁUG

Oferta Naszej Kancelarii Adwokackiej skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, jak i spółek prawa handlowego) i obejmuje wszechstronną pomoc prawną w każdej sprawie.