POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

W sprawach egzekucyjnych Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne polegające w szczególności na reprezentacji zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika, a także sporządzaniu wszelkich pism związanych z tym postępowaniem. Usługi świadczone przez Naszą Kancelarię odnoszą się m. in. do takich zagadnień jak:

  • wniosek o wszczęcie egzekucji (egzekucja z nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, z rachunku bankowego, z wynagrodzenia za pracę, egzekucja świadczeń alimentacyjnych),
  • wniosek o umorzenie egzekucji,
  • skarga na czynności komornika,
  • zażalenie na postanowienia sądu w postępowaniu egzekucyjnym,
  • powództwo przeciwegzekucyjne,
  • powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji.

Kancelaria świadczy ponadto szerokie doradztwo prawne związane z egzekucją należności i postępowaniem egzekucyjnym.


O NASZEJ KANCELARII

Kancelaria Adwokacka JWŻ jest wspólną inicjatywą trzech adwokatów: Eweliny Jurkiewicz, Wojciecha Wojciechowskiego i Jarosława Żytko. Nasza siedziba mieści się w Bartoszycach i Ostródzie, jednakże podejmujemy się udzielania pomocy prawnej na terenie całego kraju w zależności od indywidualnych potrzeb klientów

DLACZEGO JWŻ?

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz ciągle pogłębianej wiedzy zespół Naszej Kancelarii świadczy kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie. Każde zagadnienie prawne analizowane jest przez trzech adwokatów, co sprawia, że udzielana pomoc prawna charakteryzuje się najwyższą jakością, starannością i profesjonalizmem

 

 

ZAKRES USŁUG

Oferta Naszej Kancelarii Adwokackiej skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, jak i spółek prawa handlowego) i obejmuje wszechstronną pomoc prawną w każdej sprawie