PRAWO ADMINISTRACYJNE

W sprawach administracyjnych Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, polegające na sporządzaniu pism, takich jak: odwołania od decyzji, zażalenia, wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, jak również skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a nadto polegające na reprezentacji klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w następujących sprawach:

  • odwołanie od decyzji ZUS,
  • odwołanie od decyzji organów podatkowych (np. nałożenie obowiązku podatkowego),
  • umorzenie i rozłożenie na raty zaległości podatkowych,
  • wywłaszczenie,
  • opłata adiacencka,
  • samowola budowlana,
  • pozwolenie budowlane,
  • spory z konserwatorem zabytków,
  • wymeldowanie,
  • o podwyższenie opłat za użytkowanie wieczyste.

 


O NASZEJ KANCELARII

Kancelaria Adwokacka JWŻ jest wspólną inicjatywą trzech adwokatów: Eweliny Jurkiewicz, Wojciecha Wojciechowskiego i Jarosława Żytko. Nasza siedziba mieści się w Bartoszycach i Ostródzie, jednakże podejmujemy się udzielania pomocy prawnej na terenie całego kraju w zależności od indywidualnych potrzeb klientów

DLACZEGO JWŻ?

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz ciągle pogłębianej wiedzy zespół Naszej Kancelarii świadczy kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie. Każde zagadnienie prawne analizowane jest przez trzech adwokatów, co sprawia, że udzielana pomoc prawna charakteryzuje się najwyższą jakością, starannością i profesjonalizmem

 

 

ZAKRES USŁUG

Oferta Naszej Kancelarii Adwokackiej skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, jak i spółek prawa handlowego) i obejmuje wszechstronną pomoc prawną w każdej sprawie