PRAWO ADMINISTRACYJNE

W sprawach administracyjnych Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, polegające na sporządzaniu pism, takich jak: odwołania od decyzji, zażalenia, wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, jak również skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a nadto polegające na reprezentacji klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w następujących sprawach:

  • odwołanie od decyzji ZUS,
  • odwołanie od decyzji organów podatkowych (np. nałożenie obowiązku podatkowego),
  • umorzenie i rozłożenie na raty zaległości podatkowych,
  • wywłaszczenie,
  • opłata adiacencka,
  • samowola budowlana,
  • pozwolenie budowlane,
  • spory z konserwatorem zabytków,
  • wymeldowanie,
  • o podwyższenie opłat za użytkowanie wieczyste.

 


O NASZEJ KANCELARII

Założycielem Kancelarii Adwokackiej jest Adwokat Wojciech Wojciechowski.  Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Wojciechowski mieści się w Bartoszycach i w Ostródzie, jednakże podejmujemy się udzielania pomocy prawnej na terenie całego kraju w zależności od indywidualnych potrzeb klientów, w szczególności na terenie Olsztyna.

DLACZEGO ADWOKAT W. WOJCIECHOWSKI?

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz ciągle pogłębianej wiedzy Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie. Każde zagadnienie prawne analizowane jest bardzo szczegółowo, co sprawia, że udzielana pomoc prawna charakteryzuje się najwyższą jakością, starannością i profesjonalizmem.

 

 

ZAKRES USŁUG

Oferta Naszej Kancelarii Adwokackiej skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, jak i spółek prawa handlowego) i obejmuje wszechstronną pomoc prawną w każdej sprawie.