PRAWO GOSPODARCZE I SPÓŁEK HANDLOWYCH

W zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, w szczególności w następujących sprawach o:

  • wykonanie, zmianę, rozwiązanie i stwierdzenie nieważności umów zawartych między przedsiębiorcami,
  • podział majątku wspólników spółki cywilnej,
  • tworzenie umów spółek prawa cywilnego i handlowego,
  • zapłata między przedsiębiorcami,
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji i roszczenia z tym związane,
  • roszczenia wynikające ze stosunku spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej), w tym także zaskarżanie uchwał organów spółek,
  • dochodzenie roszczeń od organów spółek prawa handlowego.

Ponadto Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym sporządzanie opinii prawnych.


O NASZEJ KANCELARII

Kancelaria Adwokacka JWŻ jest wspólną inicjatywą trzech adwokatów: Eweliny Jurkiewicz, Wojciecha Wojciechowskiego i Jarosława Żytko. Nasza siedziba mieści się w Bartoszycach i Ostródzie, jednakże podejmujemy się udzielania pomocy prawnej na terenie całego kraju w zależności od indywidualnych potrzeb klientów

DLACZEGO JWŻ?

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz ciągle pogłębianej wiedzy zespół Naszej Kancelarii świadczy kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie. Każde zagadnienie prawne analizowane jest przez trzech adwokatów, co sprawia, że udzielana pomoc prawna charakteryzuje się najwyższą jakością, starannością i profesjonalizmem

 

 

ZAKRES USŁUG

Oferta Naszej Kancelarii Adwokackiej skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, jak i spółek prawa handlowego) i obejmuje wszechstronną pomoc prawną w każdej sprawie