PRAWO GOSPODARCZE I SPÓŁEK HANDLOWYCH

W zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, w szczególności w następujących sprawach o:

  • wykonanie, zmianę, rozwiązanie i stwierdzenie nieważności umów zawartych między przedsiębiorcami,
  • podział majątku wspólników spółki cywilnej,
  • tworzenie umów spółek prawa cywilnego i handlowego,
  • zapłata między przedsiębiorcami,
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji i roszczenia z tym związane,
  • roszczenia wynikające ze stosunku spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej), w tym także zaskarżanie uchwał organów spółek,
  • dochodzenie roszczeń od organów spółek prawa handlowego.

Ponadto Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym sporządzanie opinii prawnych.


O KANCELARII

Założycielem Kancelarii Adwokackiej jest Adwokat Wojciech Wojciechowski.  Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Wojciechowski mieści się w Bartoszycach i w Ostródzie, jednakże podejmujemy się udzielania pomocy prawnej na terenie całego kraju w zależności od indywidualnych potrzeb klientów, w szczególności na terenie Olsztyna.

DLACZEGO ADWOKAT W. WOJCIECHOWSKI?

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz ciągle pogłębianej wiedzy Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie. Każde zagadnienie prawne analizowane jest bardzo szczegółowo, co sprawia, że udzielana pomoc prawna charakteryzuje się najwyższą jakością, starannością i profesjonalizmem.

 

 

ZAKRES USŁUG

Oferta Naszej Kancelarii Adwokackiej skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, jak i spółek prawa handlowego) i obejmuje wszechstronną pomoc prawną w każdej sprawie.