PRAWO PRACY

W zakresie prawa pracy Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, które odnoszą się w szczególności do takich zagadnień jak:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • zapłata wynagrodzenia za pracę, w tym za godziny nadliczbowe,
 • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy i warunków pracy lub płacy,
 • przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy,
 • odszkodowanie za nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie stosunku pracy,
 • odszkodowanie za nieuzasadnione lub naruszające przepisy rozwiązanie stosunku pracy,
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy, i roszczenia z tym związane,
 • mobbing,
 • odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • urlop pracowniczy,
 • czas pracy.

O NASZEJ KANCELARII

Kancelaria Adwokacka JWŻ jest wspólną inicjatywą trzech adwokatów: Eweliny Jurkiewicz, Wojciecha Wojciechowskiego i Jarosława Żytko. Nasza siedziba mieści się w Bartoszycach i Ostródzie, jednakże podejmujemy się udzielania pomocy prawnej na terenie całego kraju w zależności od indywidualnych potrzeb klientów

DLACZEGO JWŻ?

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz ciągle pogłębianej wiedzy zespół Naszej Kancelarii świadczy kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie. Każde zagadnienie prawne analizowane jest przez trzech adwokatów, co sprawia, że udzielana pomoc prawna charakteryzuje się najwyższą jakością, starannością i profesjonalizmem

 

 

ZAKRES USŁUG

Oferta Naszej Kancelarii Adwokackiej skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, jak i spółek prawa handlowego) i obejmuje wszechstronną pomoc prawną w każdej sprawie