SPORZĄDZANIE UMÓW I OPINII PRAWNYCH

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych oraz opinii prawnych. Niektóre umowy cywilnoprawne wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. W innych zaś przypadkach przepisy kodeksu cywilnego wymagają od stron umowy zachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, co w razie sporu może mieć istotny wpływ na kwestię rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. W sytuacji bowiem, gdy strony takiej umowy nie zachowają wymaganej formy pisemnej, mogą mieć trudności dowodowe w dochodzeniu swoich roszczeń przed sądem, wynikające z zakazu przeprowadzenia dowodów z przesłuchania stron i zeznań świadków na okoliczności zawarcia umowy i jej postanowień.

Najczęściej występującymi w obrocie umowami cywilnoprawnymi są: 

 • umowa sprzedaży,
 • umowa zamiany,
 • umowa dostawy,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa najmu i dzierżawy,
 • umowa pożyczki,
 • umowa zlecenia,
 • umowa spółki cywilnej,
 • umowa spółki jawnej,
 • umowa spółki partnerskiej,
 • ugoda pozasądowa.

O NASZEJ KANCELARII

Kancelaria Adwokacka JWŻ jest wspólną inicjatywą trzech adwokatów: Eweliny Jurkiewicz, Wojciecha Wojciechowskiego i Jarosława Żytko. Nasza siedziba mieści się w Bartoszycach i Ostródzie, jednakże podejmujemy się udzielania pomocy prawnej na terenie całego kraju w zależności od indywidualnych potrzeb klientów

DLACZEGO JWŻ?

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz ciągle pogłębianej wiedzy zespół Naszej Kancelarii świadczy kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie. Każde zagadnienie prawne analizowane jest przez trzech adwokatów, co sprawia, że udzielana pomoc prawna charakteryzuje się najwyższą jakością, starannością i profesjonalizmem

 

 

ZAKRES USŁUG

Oferta Naszej Kancelarii Adwokackiej skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, jak i spółek prawa handlowego) i obejmuje wszechstronną pomoc prawną w każdej sprawie