Zespół

Nasza Kancelaria składa się z trzech adwokatów, tworzących zgrany i wzajemnie uzupełniający się zespół, który poprzez wspólną pracę, rzetelność i zaangażowanie dba o interesy każdego klienta z najwyższą starannością.

Adwokat Ewelina Jurkiewicz (tel. 511-475-601) - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, związana z Palestrą od roku 2011. Aplikację adwokacką odbywała przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie pod patronatem wybitnego specjalisty z zakresu prawa karnego adwokata Rajmunda Żuka. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej złożyła egzamin adwokacki i uzyskała tytuł zawodowy adwokata. Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczęła pracując jako praktykant w kancelariach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a następnie jako aplikant w indywidualnej kancelarii adwokackiej. Głównym obszarem jej zainteresowania jest prawo karne, w tym prawo wykroczeń, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz administracyjne, a także prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego, w tym sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku.

 

Adwokat Wojciech Wojciechowski (tel. 536-252-520) absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł magistra uzyskał na kierunku Prawo, otrzymując dyplom ukończenia studiów z wynikiem bardzo dobrym. Następnie złożył egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbywał przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie, pod patronatem wybitnego specjalisty z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego adwokata Mirosławy Pietkiewicz z Kancelarii Adwokackiej w Olsztynie. Podczas aplikacji adwokackiej zdobył bogate i wszechstronne doświadczenie zawodowe odbywając praktykę w indywidualnej kancelarii u swojego patrona, jak również w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Olsztynie oraz w Prokuraturze Rejonowej i Okręgowej w Olsztynie. Aplikację adwokacką ukończył w Izbie Adwokackiej w Olsztynie i złożył egzamin adwokacki w Białymstoku, uzyskując tytuł zawodowy adwokata. Pozostaje członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie od 2011 r. Głównym obszarem jego zainteresowania jest prawo karne, w tym prawo karne skarbowe oraz prawo cywilne, w szczególności prawo zobowiązań, w tym zwłaszcza sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne i wypadki przy pracy, jak również prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym sprawy o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską oraz kontakty z dziećmi, a także sprawy o podział majątku wspólnego byłych małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

Adwokat Jarosław Żytko (tel. 605-892-469) - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł magistra uzyskał na kierunku Prawo, otrzymując dyplom ukończenia studiów z wynikiem bardzo dobrym. Następnie złożył egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbywał przy Izbie Adwokackiej w Olsztynie, pod patronatem wybitnego specjalisty z zakresu prawa karnego adwokata Andrzeja Żygisa z Kancelarii Adwokackiej w Olsztynie. Podczas aplikacji adwokackiej zdobył bogate i wszechstronne doświadczenie zawodowe odbywając praktykę u swojego patrona, jak również w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Olsztynie oraz w Prokuraturze Rejonowej i Okręgowej w Olsztynie. Aplikację adwokacką ukończył w Izbie Adwokackiej w Olsztynie i złożył egzamin adwokacki w Białymstoku, uzyskując tytuł zawodowy adwokata. Pozostaje członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie od 2011 r. Głównym obszarem jego zainteresowania jest prawo cywilne, w szczególności prawo rzeczowe, w tym zwłaszcza problematyka prawna nieruchomości, służebności gruntowych, służebności przesyłu oraz hipoteki, jak również sprawy o zniesienie współwłasności, a także prawo pracy oraz prawo karne, w tym prawo karne wykonawcze, a zwłaszcza odroczenie i warunkowe zawieszenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie, a także sprawy o odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną (np. dziki, łosie itp.), jak również sprawy administracyjne, w tym zwłaszcza odwołania od decyzji ZUS.


O NASZEJ KANCELARII

Kancelaria Adwokacka JWŻ jest wspólną inicjatywą trzech adwokatów: Eweliny Jurkiewicz, Wojciecha Wojciechowskiego i Jarosława Żytko. Nasza siedziba mieści się w Bartoszycach i Ostródzie, jednakże podejmujemy się udzielania pomocy prawnej na terenie całego kraju w zależności od indywidualnych potrzeb klientów

DLACZEGO JWŻ?

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz ciągle pogłębianej wiedzy zespół Naszej Kancelarii świadczy kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie. Każde zagadnienie prawne analizowane jest przez trzech adwokatów, co sprawia, że udzielana pomoc prawna charakteryzuje się najwyższą jakością, starannością i profesjonalizmem

 

 

ZAKRES USŁUG

Oferta Naszej Kancelarii Adwokackiej skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, jak i spółek prawa handlowego) i obejmuje wszechstronną pomoc prawną w każdej sprawie